تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - امام مهدی دركلام امام علی
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

امام مهدی دركلام امام علی

چهارشنبه 31 تیر 1388

ابى الجارود زیاد بن منذر ، از امام باقر ، از جدش نقل كرده كه فرمود : علی علیه السلام فرمودند : در آخر الزمان مردى از فرزندان من قیام خواهد كرد كه رنگ پوست او سفید بوده وبه سرخى مى گراید ( سرخ وسفید ) وداراى شكم ورانهائى عریض وپهن وشانه هایى بزرگ مى باشد . در پشت او دو خال یكى به رنگ پوست و دیگرى شبیه خال پیامبر صلى الله علیه وآله بوده و دو نام دارد یكى پنهان ودیگرى آشكار ، اما آنكه پنهان بوده ،احمد ، و آنكه آشكار بوده ، محمد ، مى باشد زمانیكه پرچم خود را به اهتزاز در آورد تمام آنچه كه میان مشرق ومغرب است برایش روشن وآشكار مى شود و دستش را بر سر بندگان خدا مى گذارد و مؤمنى باقى نمىماند جز آنكه قلبش از آهن محكمتر گردیده و قدرت چهل مرد را خداوند به او مى دهد و اموات در قبرهاى خود به قیام حضرت مسرور گشته و یكدیگررا زیارت كرده ومژده قیام آن حضرت را به یكدیگر مى دهند .

آدرس حدیث:


* : كمال الدین : ج 2 ص 653 ب 57 ح 17 - حدثنا علی بن أحمد بن موسى رضی الله عنهقال : حدثنا محمد بن أبی عبد الله الكوفی قال : حدثنا محمد بن إسماعیل البرمكی قال : حدثنا إسماعیل بن مالك ، عن محمد بن سنان ، عن أبی الجارود زیاد بن المنذر ، عنأبی جعفر محمد بن علی الباقر ، عن أبیه ، عن جده علیهم السلام قال : قال أمیرالمؤمنین علیه السلام - وهو على المنبر - : -
* : إعلام الورى : ص 434 ب 4 ف 4 - كما فی كمال الدین بتفاوت یسیر ، قال ( وروى محمد بن سنان ، عن أبی الجارود زیاد بنمنذر ، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، عن أبیه ، عن جده قال : قال أمیر المؤمنینعلی بن أبی طالب علیه السلام على المنبر : - وفیه ( . . حمرة . . لون شامة النبیصلى الله علیه وآله . . فإذا هز . أعطاه الله تعالى . . ولا یبقى مؤمن إلا دخل فیقلبه وفی قبره ) .
* : الخرائج : ج 3 ص 1149 - 1150 ح 58 - كما فی إعلام الورىبتفاوت یسیر ، مرسلا .
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 490 - 491 ب 32 ف 5 ح 230 - بعضه ، عن كمال الدین بتفاوت یسیر فی السند .
* : حلیة الأبرار : ج 2 ص 582 ب 20 - كما فی كمال الدین بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه وفیه ( . . فإذا هز رأسه . . ولایبقى میت من المؤمنین ) .
وفی : ص 585 - 586 - كما فی روایته الأولى بتفاوت یسیر، عن ابن بابویه .
و فی : ص 617 - 618 - عن ابن بابویه ، ملخصا .
* : البحار : ج 51 ص 35 ب 4 ح 4 - عن كمال الدین ظاهرا ، وإن كان الرمز الموجود فی نسختنالغیبة الطوسی .
* : منتخب الأثر : ص 186 ف 2 ب 4 ح 2 - عن كمال الدین ..

ابن عیاش از كسى كه براى او نقل كرده ، از محمد بن جعفر ، از حضرت علی علیه السلامنقل كرده است كه فرمود : این پسرم ( امام حسین علیه السلام ) سرور وسالار است همچنانكه رسول الله صلى الله علیه و آله او را سرور و آقا نامیده است وخداوند از نسل او مردى را برخواهد انگیخت كه نام او نام پیامبرتان بوده وخلقت و خلق وخوى او نیز شبیه آن حضرت مىباشد كه در حال غفلت و بى خبرى مردم ودر زمان از بین رفتن حق وحقیقت و بروز ظلم و ستم در جهان قیام خواهد فرمود . بخدا سوگند چنانچه خروج نكند گردنش زده خواهد شده تمام اهل آسمان از قیام آن حضرت شاد مى گردند . پیشانى آن حضرت نمایان و باز و بینى او كشیده و شكم او برآمده و رانهایش كشیده و خالى بر ران راست داشته و میان دندانهایش فاصله مى باشد و زمین را پس از آنكه ظلم و ستم فرا گرفته باشد ، از عدل و داد پر مى سازد .

 

 آدرس حدیث:


* : ابن حماد : ص 103 - حدثنا غیر واحد ، عن ابن عیاش ، عمن حدثه ، عن محمد بن جعفر، عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال : ( سمى النبی صلى الله علیه وسلم الحسن ( الحسین ) سیدا ، وسیخرج ( الله ) من صلبه رجلا اسمه اسم نبیكم ، یملؤ الأرض عدلاكما ملئت جورا ) .
* : أبو داود : ج 4 ص 108 ح 4290 - حدثت عن هارون بن المغیرةقال : ثنا عمرو بن أبی قیس ، عن شعیب بن خالد ، عن أبی إسحاق قال : قال علی رضیالله عنه ، ونظر إلى ابنه الحسن فقال : ( إن أبنی هذا . . النبی صلى الله علیه وسلم . . یسمى باسم نبیكم ، یشبهه فی . . ثم ذكر قصة یملؤ الأرض عدلا ) .
* : الترمذی :على ما فی عقد الدرر ، ولم نجده فی فهارسه .
* : النسائی : على ما فی عقدالدرر ، ولم نجده فی فهارسه .
* : فتن السلیلی : على ما فی ملاحم ابن طاووس .
* : البیهقی فی البعث والنشور : على ما فی عقد الدرر .
* : الجمع بینالصحاح الستة : على ما فی العمدة ، والطرائف .
* : جامع الأصول : ج 11 ص 49 ح 7814 - عن أبی داود .
* : مختصر أبی داود : ج 6 ص 162 ح 4121 - عن أبی داود .
* : عقد الدرر : ص 23 - 24 ب 1 - كما فی أبی داود بتفاوت ، ولیس فیه ( یشبههفی الخلق والخلق ) وقال ( وعن الأعمش ، عن أبی وائل قال : نظر علی إلى الحسن علیهماالسلام فقال ) .
وفی : ص 24 ب 1 - كما فی أبی داود بتفاوت یسیر ، وقال ( أخرجهالإمام أبو داود فی سننه ، والامام أبو عیسى الترمذی فی جامعه ، والامام أبو عبدالرحمن النسائی فی سننه ) وذكر فی هامشه أنه لم یجد الحدیث فی الترمذی والنسائی ،ونحن لم نجده فیهما أیضا .
وفی : ص 31 ب 2 - كما فی أبی داود ، عن البیهقی فیالبعث والنشور .
وفی : ص 38 ب 3 - كما فی النعمانی بتفاوت یسیر ، مرسلا عن أبیوائل .
* : مشكاة المصابیح : ج 3 ص 26 ف 3 ح 26 - عن أبی داود .
* : المنارالمنیف : ص 144 ف 50 ح 329 - عن أبی داود .
* : فتن ابن كثیر : ج 1 ص 38 - عنأبی داود .
* : مقدمة ابن خلدون : ص 248 ف 53 - عن أبی داود .
* : أسنىالمطالب ، الجزری : ص 130 - بسنده إلى أبی داود ، وفیه ( . . ونظر إلى ابنه الحسین ) .
* : عرف السیوطی ، الحاوی : ج 2 ص 59 - كما فی أبی داود وقال : ( وأخرج أبوداود ، ونعیم بن حماد فی الفتن عن علی ) وفیه ( كما ملئت جورا ) .
* : الدرالمنثور : ج 6 ص 58 - عن أبی داود بتفاوت یسیر .
* : جمع الجوامع : ج 2 ص 35 - عن أبی داود ، ونعیم بن حماد .
* : ذیل صواعق ابن حجر : ص 237 - عن أبی داود .
* : كنز العمال : ج 13 ص 647 ح 37636 - عن أبی داود وابن حماد .
* : مرقاةالمفاتیح : ج 5 ص 186 - عن مشكاة المصابیح .
* : فرائد فوائد الفكر : ص 4 ب 2 - مرسلا عن أبی وائل ، عن علی علیه السلام .
* : لوائح السفارینی : ج 2 ص 4 - كمافی روایة عقد الدرر الثالثة ، وقال ( وفی حدیث أبی وائل ، عن علی رضی الله عنه قال ) .
* : عون المعبود : ج 11 ص 381 ح 4269 - عن أبی داود.
* : ینابیع المودة :ص 432 ب 72 - عن مشكاة المصابیح .
* : الإذاعة : ص 137 - عن أبی داود .
* : العطر الوردی : ص 49 - عن أبی داود .
* : التاج الجامع للأصول : ج 5 ص 343 ح 7 - عن أبی داود .
* : المغربی : ص 495 - عن مقدمة ابن خلدون . وقال فی ص 496 . . . فصحیح أو حسن بلا شك ولا ریبة ) وأفاض فی بیان ذلك .
* : عقیدة أهل السنة والأثرفی المهدی المنتظر : ص 16 - عن أبی داود .
* : الرد على من كذب بالأحادیثالصحیحة الواردة فی المهدی : ص 27 - عن أبی داود .
* : الفضل بن شاذان : على مافی سند غیبة الطوسی .
* : النعمانی : ص 214 - 215 ب 13 ح 2 - أخبرنا علی بن أحمدقال : حدثنا عبید الله بن موسى العلوی ، عن بعض رجاله ، عن إبراهیم بن الحكم بنظهیر ، عن إسماعیل بن عیاش ، عن الأعمش ، عن أبی وائل قال : نظر أمیر المؤمنین علیعلیه السلام إلى الحسین علیه السلام فقال : -
* : غیبة الطوسی : ص 115 - 116 - كما فی النعمانی بتفاوت یسیر قال ( وبهذا الاسناد ( جماعة عن التلعكبری ) عن أحمدبن علی الرازی ، عن أحمد بن إدریس ، عن علی بن محمد بن قتیبة ، عن الفضل بن شاذان ،عن إبراهیم بن الحكم بن ظهیر ، عن إسماعیل بن عیاش ، عن الأعمش ، عن أبی وائل ( قال ) : نظر أمیر المؤمنین علیه السلام إلى ابنه الحسین علیه السلام فقال : - وفیه ( . . كما سماه الله . . إماتة من الحق وإظهار من الجور . . أهل السماء وسكانها ، یملؤالأرض عدلا ) ولیس فیه ( . . وهو رجل أجلى . . أفلج الثنایا ) .
* : العمدة : ص 434ح 912 - عن الجمع بین الصحاح الستة ، وفیه ( قال علی علیه السلام ونظر إلى ابنهالحسین وقال . . كما سماه رسول الله صلى الله علیه وآله ، وسیخرج من صلبه رجل یسمىباسم نبیكم ، یشبهه فی الخلق ولا . . یملؤ الأرض عدلا ) .
* : الطرائف : ج 1 ص 177 ح 279 - كما فی العمدة ، عن الجمع بین الصحاح .
* : ملاحم ابن طاووس : ص 144ب 76 - عن فتن السلیلی ، بسنده : حدثنا عمر بن عبد الوهاب الآدمی قال أخبرنا محمدبن هارون السهروردی قال : حدثنا أبو علی الحسن بن محمد الأنصاری من ولد عمیر بنالحمام قال : أخبرنا علی بن بهرام قال : حدثنا موسى بن إبراهیم ، قال : حدثنا موسىبن جعفر ، عن أبیه ، عن جده قال : دخل الحسین بن علی على علی بن أبی طالب علیهالسلام وعنده جلساؤه فقال : - وفیه ( . . هذا سیدكم ، سماه . . ولیخرجن رجلا منصلبه ، شبهی شبهه فی الخلق والخلق یملؤ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت . . قیل له : ومتى ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : هیهات إذا خرجتم عن دینكم كما تخرج المرأة عنوركیها لبعلها ) .
* : إثبات الهداة : ج 3 ص 505 ب 42 ف 12 ح 308 - عن غیبةالطوسی .
* : البحار : ج 51 ص 120 ب 2 ح 22 - عن غیبة الطوسی .

برگرفته شده از سایت:www.mahdinet.net


How long do you grow during puberty?
شنبه 1 مهر 1396 07:58 ب.ظ
Hello there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to
my friends. I am confident they'll be benefited
from this website.
http://sandrawooge.hatenablog.com
شنبه 21 مرداد 1396 04:03 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological world
the whole thing is presented on net?
refugiaboulton.blog.fc2.com
سه شنبه 10 مرداد 1396 04:06 ق.ظ
Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed
to be on the net the easiest factor to be aware of. I say to
you, I definitely get irked while folks consider concerns that they just do not understand
about. You controlled to hit the nail upon the highest
and also defined out the entire thing with no need side-effects ,
other folks can take a signal. Will probably be again to get more.

Thank you
Can exercise increase your height?
شنبه 7 مرداد 1396 12:57 ق.ظ
Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring
on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have
you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.
How do you prevent Achilles tendonitis?
جمعه 6 مرداد 1396 11:04 ب.ظ
I was able to find good advice from your content.
What is leg length discrepancy?
جمعه 6 مرداد 1396 09:25 ق.ظ
I am extremely impressed together with your writing skills and also with the structure in your weblog.
Is that this a paid subject matter or did you customize it your self?

Either way stay up the excellent quality writing, it's
rare to peer a nice blog like this one nowadays..
shepardrgvedejkul.over-blog.com
سه شنبه 20 تیر 1396 06:52 ب.ظ
I just couldn't depart your web site before suggesting
that I actually enjoyed the usual information an individual provide in your visitors?
Is going to be back incessantly to investigate cross-check new posts
danny5reilly92.soup.io
سه شنبه 13 تیر 1396 12:54 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is
only placing the other person's blog link
on your page at proper place and other person will also do similar
for you.
http://matnava.mihanblog.com
شنبه 10 تیر 1396 07:45 ق.ظ
If you are going for finest contents like
me, simply go to see this site daily since it offers quality contents, thanks
http://lindsayNoorani.jimdo.com/
چهارشنبه 7 تیر 1396 11:37 ق.ظ
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and
I'm looking for something unique. P.S My
apologies for getting off-topic but I had to ask!
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 03:54 ق.ظ
I was curious if you ever considered changing the layout of
your site? Its very well written; I love what
youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 04:01 ق.ظ
After exploring a few of the articles on your site, I truly appreciate your way of blogging.
I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near
future. Please check out my website as well and let me know your
opinion.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:09 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everyone else experiencing issues with your site.
It seems like some of the text in your posts are
running off the screen. Can somebody else please comment and let me know
if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before.
Appreciate it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها