تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - وقت ظهور(بداء)
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

وقت ظهور(بداء)

پنجشنبه 25 تیر 1388

بداء در لغت به معناى ظهور وروشن شدن پس از مخفى بودن چیزى است واصطلاحا به روشن شدن چیزى پس از مخفى بودن از مردم است بدین معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتى مسأله اى را از زبان پیامبر یا ولى اى از اولیاى خویش به گونه اى تبیین می كند وسپس در مقام عمل ظهور وبروز، غیر آن رابه مردم نشان مى دهد.

در قرآن آمده است: یمحُواالله ما یَشاءُ و ینبت و َعِنْدَه ام الكتابِ، (1)

خداوند هر چه رابخواهد محو یا ثبت می كند در حالى كه ام الكتاب نزد اوست او خود مى داند عاقبت هر چیزى چیست .

و در آیه اى دیگر : وبدالهم سیئات ما کسبوا، (2)

بدى هایى راخودكسب كرده بودند و براى آن ها مخفى بود، براى شان نمایان شد.

ویا: ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات (3)

پس از آن كه نشانه ها رادیدند حقیقت امر بر آن ها روشن شد.

این ظهور پس از خفا تنها براى انسان رخ مى دهد ودر مورد خداوند متعال ابداً صدق نمی كند وگرنه لازمه اش این است كه خداوند نسبت به آن موضوع، جهل داشته باشد كه این امر محالى است.

خداوند، چنانكه قرآن كریم مى فرماید به همه چیز آگاه وداناست:ان الله کان علیما خبیرا (4)، ونسبت به همه چیز در همه زمان ها ومكان ها چه حاضر باشند وچه غایب، چه موجود باشند وچه فانى و چه در آینده به وجود بیایند علم حضورى دارد.

قرآن كریم در این زمینه مى فرماید: إن الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء (5) هیچ چیزى در آسمان وزمین از انظرخداوند متعال مخفى نمى شود. از همین روست كه مسئله بداء وظاهر كردن آن امر مخفى، به خداوند نسبت داده مى شود: و بدالهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون خداوند آن چه راگمان نمی كردند، براى آن ها ظاهركرد.

بر اساس آیه: ان الله لا یغیر ما بقوم یغیروا ما بانفسهم(6)

خداوند چیزى را كه از آنِ مردمى است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند وبا استفاده از دیگر آیات وروایات مى توان چنین برداشت كردكه برخى اعمال حسنه، نظیر: صدقه، احسان به دیگران، صله رحم، نیكى به پدر ومادر، استغفار وتوبه، شكر نعمت واداى حق آن و ... سرنوشت شخص را تغییر داده و رزق و عمر و بركت زندگى اش را افزایش مى دهد. همان طوركه اعمال بد و ناشایست، اثر عكس آن را بر زندگى شخص می گذارد.

پیش از شرح این عبارت كه بداء در حقیقت ظاهر شدن چیزهایى است كه از ناحیه خداوند متعال براى مردم مخفى وبراى خودش مشخص بود، لازم است یاد آور شویم كه خداوند متعال بنا بر آیات قرآن دو لوح دارد:

1. لوح محفوظ: لوحى كه آن چه در آن نوشته مى شود پاك نشده ومقدرات آن تغییر نمى یابند چراكه مطابق با علم الهى است: بل هو قرآن فی لوح محفوظ بلكه آن قرآن مجیدى است كه درلوح محفوظ ثبت گردیده است.

2. لوح محو و اثبات: بنابر شرایط وسنتى از سنت هاى الهى، سرنوشت شخص یا جریانى به شكلى خاص مى شود، با از بین رفتن آن سنت ها ویا مطرح شدن سنت هاى جدید، سرنوشت آن شخص ویا آن جریان تحت الشعاع سنت هاى جدید قرار می گیرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگى فوت كند، اما به واسطه صله رحم یا صدقه اى كه مى دهد، 30 سال به عمرش اضافه مى شود وتا 50 سالگى زنده مى ماند ویا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمركند به واسطه گناه كبیره اى خاص 30سال از عمرش كاسته مى شود و در 20 سالگى مى میرد.البته خداوند متعال از اولمى دانست كه بناست اولى 50 سال ودومى 20 سال عمركند، ولى براى روشن شدن این سنت هاى الهى مطلب به این شكل از زبان پیامبران یا اولیاى الهى (ع) بیان مى شود.

درقرآن كریم هم آمده است: یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب(7) ویا این آیه: ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده (8)

با توجه به این دو لوح ومطالبى كه تا به حال به آن ها پرداختیم، این سؤال به ذهن مى رسد كه: آیا ظهور حضرت مهدى (ع) و نشانه هایى كه براى آن بیان شده است، در لوح محفوظ اند یا محو واثبات به عبارت دیگر آیا ممكن است اصلا مسئله اى به نام ظهور ایشان تا آخر عمر بشریت وهستى اتفاق نیفتد ویا ظهور بدون تحقق نشانه ها رخ دهد یا همه نشانه ها باید رخ دهند؟ در پاسخ به این سؤال بایدگفت: جز نشانه هایى كه صراحتا در احادیث به حتمى بودن آن ها اشاره شده است، بقیه نشانه هاى ظهور همگى از امور موقوفه به شمار مى روند، چنان كه بزرگانى مانند شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسى بدان تصریح كرده اند.

بدین معنا كه به جز نشانه هاى حتمى ظهور بقیه آن ها بنا بر مشیت و اراده الهى وممكن است دچار تغییر وتبدیل، تقدم ویا تأخر شوند.

به عبارت دیگر آن ها از جمله امور لوح محو واثبات به حساب مى آیند وممكن است با تغییر وتبدیل در شرایط آن ها وعوض شدن علل رخ دادن آن ها به گونه دیگرى پدید آیند ویا اصلا رخ ندهند. البته بسیارى از رویدادهایى كه در احادیث ما به آن ها اشاره شده است تاكنون اتفاق افتاده اند ودچار بداء در اصل تحقق خویش نشده اند.

مثلا اگر در حدیث به نزول بلایى مشروط اشاره شده باشد به واسطه توسل واستغفار مؤمنان ومسلمانان ممكن است در نزول آن تأخیر رخ دهد ویا اصلا چنین بلایى به جهت عظمت عمل صالح ایشان نازل نشود ویا اینكه با برخى اعمال صالح ویا ناصالح، ظهور حضرت را دچار تعجیل یا تأخیركنند .

شاید بتوان علت بیان چنین اخبارى را این دانست كه اگر مسأله به این شكل تبیین نمى شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمى شدند وبدان مبتلا می گشتند، اما پس از صدور حدیث از ناحیه معصوم (ع) و آگاه شدن مؤمنان ومسلمانان از آن، با دعا وتوسل واستغفار از پدید آمدن چنان حادثه ناگوارى ممانعت به عمل آورند ویا سبب حدوث اتفاقى خوشایند شوند.

البته فراموش نكنیم كه عكس این مطلب هم كاملا صادق است، به این معنا كه شخص معصوم (ع) با اعلام نزول بلا وعلت آن، حجت رابر مردم تمام می كنند كه شما با وجود آنكه مى توانستید، آن بلا را از خویش دفع نكردید، یا فلان خیر رابه سوى خویش جلب ننمودید و از همین روست كه روایت شده است:خداوند متعال، به چیزى مثل بداء عبادت نشده است(9)

ظهور حضرت حجت (ع) از امورى است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تاكید شده و در حتمیت آن ذره اى شک و شبهه وجود ندارد.

در آیاتى نظیر آیه 55 سوره نور خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانروایان زمین گردند و بر آن سیطره یابند كه چنین واقعه اى در تمام طول تاریخ تا كنون اتفاق نیفتاده است واز آن جا كه اِن الله لا یُخلِف المیعاد، (10) و خداوند در وعده خویش تخلف نمی كند، در آینده اى دور یا نزدیك حتماً چنین اتفاقى خواهد افتاد ان شاءالله.... (11)

علاوه بر اینكه در موارد بسیارى رسول اكرم اسلام (ص) و معصومین (ع) شدیداً تاكید نموده اند كه: حتى اگر از عمر هستى بیش از یك روز باقى نمانده باشد، خداوند آن قدر این روز را طولانى می كند كه حضرت مهدى (ع) ظهوركرده وجهان را مملو از قسط و عدالت گرداند. (12)

  1.سوره رعد 39

2.سوره زمر 48

3.سوره یوسف35

4.سوره نساء 35.

5. سوره آل عمران 55.

6. سوره زمره 47.

7.سوره رعد 39.

8.سوره انعام 2.

9. كافى ج ا باب بداء

10.سوره آل عمران 9.

11. نشریه موعود شماره 37ص 60

12. ارشاد مفید، ج 2 ص 340 اعلام الورى ص 1 40 بحارالانوار ج 51 ص 133.


Why does it hurt right above my heel?
شنبه 18 شهریور 1396 07:40 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a
little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here
on your site.
shanicevanoosten.wordpress.com
شنبه 21 مرداد 1396 01:01 ق.ظ
If you would like to improve your knowledge just keep visiting this web site and be updated
with the hottest information posted here.
Can you increase your height by stretching?
شنبه 7 مرداد 1396 01:41 ق.ظ
Excellent post. I will be going through some of these issues as well..
Can you get an operation to make you taller?
جمعه 6 مرداد 1396 10:47 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It
truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and
aid others like you helped me.
http://sheilahcrosbie.hatenablog.com/entry/2017/06/04/050924
جمعه 30 تیر 1396 10:42 ق.ظ
Hi all, here every one is sharing these experience,
thus it's nice to read this website, and I used to pay a quick visit this weblog everyday.
http://dianna9perry23.jimdo.com/
سه شنبه 20 تیر 1396 11:46 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be
running off the screen in Chrome. I'm not
sure if this is a formatting issue or something
to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon.
Thanks
foot pain conditions
سه شنبه 13 تیر 1396 04:00 ق.ظ
Loving the information on this internet site, you have done outstanding job on the blog posts.
http://eleanor6carey83.exteen.com/20150822/help-for-contracted-toes
شنبه 27 خرداد 1396 04:20 ق.ظ
Hey I am so glad I found your web site, I really found you by accident,
while I was looking on Google for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a
all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
read it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the fantastic jo.
Dolly
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:15 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the long run and it's time to
be happy. I have learn this submit and if I may
just I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to learn more issues approximately it!
emptyyesterday262.soup.io
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:40 ق.ظ
Heya i'm for the primary time here. I found this board and I to find It
truly helpful & it helped me out a lot. I hope to offer something back and help others such as you aided me.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:27 ب.ظ
When some one searches for his essential thing, thus he/she
needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها