تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - پاسخ به چند شبهه پیرامون امام عصر(عج)
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

پاسخ به چند شبهه پیرامون امام عصر(عج)

پنجشنبه 18 تیر 1388

انتقاد كنندگان مى گویند: عادتا بسیار بعید به نظر مى رسد كه ((مهدى )) از روزیكه ولادت یافته تا به حال كه مدت زیادى مى گذرد، در پنهان بسر برد و هیچكس از پیروان و خویشاوندانش جاى اورا ندانسته و خبرى از او بدست نیاوردند، زیرا كه هر فردى كه از ترس دشمن و یا به خاطر امر دیگرى خود را پنهان مى كند، غالبا مدت پنهان شدنش از بیست سال تجاوز نمى كند و عاقبت مخفى گاه او كشف مى شود، بلكه در همان مدتیكه پنهان است بعضى از نزدیكان و دوستان خصوصى او بدیدارش مى رسند و از احوال او آگاه مى گردند.
این انتقاد نیز نادرست بوده و از چندین جهت مورد اشكال است .
1- عده اى از دوستان و پیروان مورد اعتماد ((حسن بن على )) كه مدتها محرم راز و واسطه بین او و شیعیان بوده اند همواره ((مهدى )) را ملاقات نموده و احكام و مسائل چندى از او نقل كرده اند و حقوق مالى اسلامى را از شیعیان مى گرفته و به وى تحویل مى داده اند. منجمله ((عثمان بن سعید سمان عمرى )) و پسرش ((محمد بن عثمان )) كه هر دو از موثق ترین افراد وى بودند و نیز ((بنى سعید)) و ((بنى مهزیار)) در ((اهواز)) و ((بنى الر كولى )) در ((كوفه )) و ((بنى نوبخت )) در ((بغداد)) و عده اى از اهل ((قزوین )) و ((قم )) و سایر مراكز كه همگى در نزد ((امامیه )) و ((زیدیه )) معروف و مشهورند و اكثر اهل تسنن آنها را مى شناسند و تمامشان مردمان عاقل و امین و فهمیده و دانشمند و مورد اعتماد شیعه و غیر شیعه بوده اند. و جالب اینكه خلیفه و سلطان وقت نیز به آنها احترام مى گذاشت و این احترام گذاردن ، اولا - بخاطر این بود كه آنان در نزد مردم انسانهاى با فضیلت و عادلى بودند بگونه ایكه خلیفه ابدا به اتهاماتى كه دشمنان به آن ها وارد مى كردند اعتناء نمى كرد، ثانیا - بخاطر این بود كه آن ها شدیدا از بیان آراء اعتقادات حساس سیاسى پرهیز مى كردند و هرگز چیزى كه بهانه اى بدست دشمنانشان بدهد اظهار نمى كردند.
2- مدتها قبل از اینكه ((مهدى )) متولد شود، ((پیغمبر)) و همه ((امامان )) قبل از او خبر دادده اند كه ((مهدى )) قبل از اینكه ظاهر شده و ((قیام )) كند، حتما باید دو ((غیبت )) را سپرى كند، غیبت اول كوتاه و غیبت دوم بسیار طولانى خواهد بود. و در غیبت اول ، دوستان خصوصیتش ، اخبار و مكانش را به دیگران خواهند گفت ، ولى در غیبت دوم هیچگونه اطلاعى از اخبارش نخواهند داست و تنها مكانش را پاره اى از ((دوستان مومن )) و با ((تقوى )) كه همواره در خدمت او بوده و كارهایش را انجام مى دهند، خواهند دانست . (1)
این اخبار در كتابهاى شیعیان كه قبل از تولد ((حسن بن على )) و پدر جدش نوشته شده ، موجود است . و ما دیدیم كه تحقق این دو غیبت ، چگونه صدق این اخبار و صحت عقیده ((امامیه )) را آشكار ساخت .
3- به چه دلیل ، مى توان ادعا كرد كه هر فردى كه بخاطر امرى از امور دینى و غیر آن از انظار مردم پنهان شود، حتما باید عده اى از خویشان و یا دوستان نزدیكش ، از مكان و احوالش آگاهى داشته باشند، بلكه افراد زیادى بوده اند كه از انظار پنهان شده و هیچ خبرى از آنان در هنگام غیبتشان بدست نیامده است و ما پاره اى از این افراد را در اینجا ذكر مى كنیم :
اول - تمام تاریخ نویسان اسلامى و غیر اسلامى از پیروان ادیان آسمانى نقل كرده اند كه یكى از پیغمبران بنام ((خضر)) مدتها قبل از((موسى بن عمران )) پنهان شده و تا این زمان به زندگى خود ادامه مى دهد واحدى نتوانسته محل سكونت وى را كشف كرده و از كسانیكه با او دوستى و معاشرت دارند خبرى بدست آورد. تنها قرآن یك قصه كوتاهى از او با ((موسى بن عمران )) نقل كرده و بعضى از تاریخ نویسان نیز مى گویند كه او گاهى از اوقات براى بعضى از افراد ((پارسا)) بطور ناشناس ظاهر مى شود. و پاره اى از مردم مى گویند: كه بعضى از ((پارسایان )) و ((مردان با خدا)) او را دیده ولى نشناخته اند و پس از اینكه از او جدا شده اند به ذهنشان رسیده كه آن شخص ((خضر)) بوده است (2)
دوم - در قرآن كریم قصه فرار ((موسى )) از وطنش و پنهاى شدن وى از ترس رژیم ((فرعون )) را بیان مى كند و نیز بیان مى كند كه در آن مدت طولانى هیچ فردى از وضع شخصى و مكان پنهاى شدنش آگاهى پیدا نكرد مگر زمانیكه به پیغمبرى مبعوث شده بود و براى دعوت قومش به مصر بازگشت نمود.
سوم - قرآن كریم سوره كاملى را به نام ((یوسف )) اختصاص داده و در آن سوره سر گذشت یوسف و قصه مفقود شدن وى را بیان مى كند. و این امر در حالى انجام شده كه پدرش ((یعقوب )) داراى مقام ((پیغمبرى )) بوده و به او وحى مى شده است . و شرح مى دهد كه در همان زمانیكه یوسف پنهان بود و پدر و برادرانش هیچگونه خبرى از او نداشتند، او پادشاه مصر بود و برادرانش چندید مرتبه با او برخورد كرد و از او جنس مى خریدند و با او صحبت مى كردند ولى نمى دانستند كه او، همان ((یوسف گم گشته )) است تا اینكه سالها گذشت و مدتهاى زیادى سپرى گردید و در این مدت ((یعقوب )) از غصه دورى ((یوسف )) كمرش خمیده و بدنش ضعیف و لاغر و چشمش بر اثر گریه زیاده كه بر فراق او كرده بود كور شده و خانه نشین گردید.
چهارم - یكى از قصه هاى شگفت انگیز قصه ((یونس )) پیغمبر است كه از دست قومش فرار كرد و این واقعه پس از این انجام گرفت كه یونس مدتها در بین آنها تبلیغ كرده و آنها بدعوتش اعتنائى نكرده و گفته هاى او را به مسخره مى گرفتند و در این مدت كه از انظار آنها پنهان بود، هیچ فردى جز ((خداوند)) از مكان او اطلاعى پیدا نكرد زیرا این ذات مقدس او بود كه او را مدتها بطور زنده در ((شكم نهنگ )) در دریا نگه داشت . سپس خداوند او را از شكم نهنگ بیرون آورد و در زیر درخت ((كدو)) قرار داد و یونس نسبت به آن درخت و آن زمینى كه در آنها پیاده شده بود هیچگونه شناختى نداشت و جاى شك نیست كه اینگونه پنهان شدن از انظار مردم بر خلاف ((عادت )) و ((عرف )) بوده و از نظر واقع بسیار بعید بنظر مى رسد، لیكن این چیزى است كه در قرآن ذكر شده و تمام پیروان مذاهب اسلامى و ادیان آسمانى ، این قصه را در كتابهاى تاریخ خود ذكر كرده اند.
پنجم - شگفت انگیزتر از قصه یونس قصه ((اصحاب كهف )) است كه تا اندازه اى شرح فرار آن ها از قومشان و رفتنشان به غارى كه در دور دست واقع شده بود، در قرآن كریم ذكر شده و در آن ، چنین بیان گردیده كه آنها همراه ((سگى )) بطرف ((غار)) رفته و داخل آن شدند ولى سگشان در مقابل غار، سر خود را بر روى دو دستش گذاشت و همگى مدت ((309)) سال در آن غار ماندند، و مانند شخصى كه در خواب معمولى فرو رفته باشد از این پهلو به آن پهلو مى غلطیدند. و در حالیكه در این مدت آفتا به آنها مى تابید و باد نیز به بدنها آنها مى وزید، اجسادشان سالم ماند و هیچ سستى و فسادى به آنها راه نیافت . و پس از انقضاى این مدت خداوند آنها را ((زنده )) كرد و آنها فردى را همراه پول رائج آن زمان فرستادند كه غذاى لذیذ و گوارائى تهیه كند، همانگونه كه در قرآن بیان گردیده . و در این مدت هموطانان آنها هیچگونه خبرى از آن ها نداشتند.
و جاى تردید نیست كه چنین قصه اى ((عادتا و عرفا)) محال مى نماید. و اگر صریحا در قرآن ذكر نگردیده بود حتما ((مخالفان ما)) آن را انكار مى كردند، همانگونه كه ((مادیین )) و ((طبیعیین )) آن را محال مى دانند.
ششم - قصه حیرت آور دیگر سر گذشت ((صاحب الاغ )) است كه در قرآن و سایر كتب آسمانى ذكر شده (3) و یهود و نصارى او را پیغمبر میدانند. خلاصه این قصه این است كه او بر شهرى گذشت و دید كه آن شهر خراب و ویران گردیده ، با خود گفت كه خداوند، چگونه مردمى را كه مدتها است مرده اند و اثرى از آنها باقى نمانده ، زنده مى گرداند؟!.
خداوند براى اینكه ثابت كند كه چگونه آنها را زنده خواهد نمود، او را میراند و پس از صد سال زنده كرد، در حالیكه خوراكهائى كه او با خود به همراه داشتهبود تازه مانده و هیچ تغییرى نكرده بود و ((الاغ )) او نیز، در حال چریدن بسر مى برد و به همان حالیكه از اول بود باقیمانده و ابدا تغییرى در او بوجود نیامده بود.
خداوند بوى گفت : به ((غذایت )) نگاه كن كه ابدا تغییرى نكرده و به استخوانهاى بدنهاى انسانهاى مرده نیز بنگر كه چگونه ما ذرات آن را از زیر خاك بیرون آورده و به یكدیگر وصل نموده و گوشت ، روى آنها مى روانیم و آنها را بصورت اولیه در مى آوریم . ((عزیر)) هنگامیكه كه جریان زنده شدن ((مردگان )) را دید، گفت : ((حال دانستم كه خداوند بر هر كارى توانا است )).
همانگونه كه گفتیم : این قصه در قرآن كریم ذكر شد و اهل كتاب نیز آن را نقل كرده و به آن اعتقاد دارند و بدون تردید این قصه نیز با جریان عادى و متعارف هیچ توافقى ندارد، و به همین خاطر همه ((مادیین )) و ((طبیعیین )) و ((مدعیان فلسفه )) آن را شدیدا انكار مى كنند و حال اینكه ادعاى ((امامیه )) درباره ((غیبت مهدى )) به عقل و عادت نزدیكتر است تا قصه هاى یاد شده . و نظیر این قصه هاى در كتابهاى تاریخ ادیان بسیار ذكر گردیده است .
اهل تاریخ نقل كرده اند كه پاره اى از ((پادشاهان فارس )) مدتهاى زیاد به خاطر ملاحظه پاره اى از مصالح مملكتى ، از هموطنان خود پنهان شده و در مدت ((غیبتشان )) هیچ فردى از مكان و احوال آنها خبرى نداشت و پس از سپرى شدهن این مدت طولانى ، به كشور خود برگشتند. و امثال این قصه ها نیز براى عده اى از حكماى ((روم )) و ((هند)) و ((پادشاهانشان )) در كتابهاى تاریخ نقل شده كه تمام آنها از ((متعارف )) و ((عادت )) خارج است ولى ما از ذكر آنها خوددارى كردیم ، چرا كه مى دانیم انتقاد كنندگان ((جاهل )) صحت آنها را انكار كرده و به صرف اینكه مخالف ((عادت )) است همه این وقایع را رد مى كنند و تنها به نقل قصه هائى از قرآن كریم اكتفا نمودیم . كه هیچ جاى شبهه و تردید نباشد، چونكه عموم مسلمین آن را كلام خدا دانسته و تمام مذاهب و طوائف اسلامى بر درستى آن اتفاق كرده اند.
پى نوشتها :
1. در این باره به كتاب ((بحار الانوار)) ج 13 و ((بشاره الاسلام )) و ((غیبت نعمانى )) و ((غیبت طوسى )) مراجعه شود.
2. در این باره و درباره قصه هاى بعدى ، به كتابهاى ((تاریخ اسلام )) مانند ((تاریخ طبرى )) و ((ابن اثیر)) و ((بحار الانوار ج 5))، و غیر آنها رجوع شود.
3. قرآن از ((صاحب الاغ )) تنها به ((آن كسى كه بر قریه ویران شده اى گذشت )) یاد كرده و تاریخ نیز درباره نام او مختلف است . بعضى از آنان نام او را ((عزیر)) و بعضى دیگر ((ارمیا)) ذكر كرده اند. و هر دو اسم در اخبار مذهبى نیز نقل شده است . و اختلافهاى دیگرى در خصوصان این قصه وجود دارد. به كتاب ((بحار ج 5)) ((طبرى ج 1)) و ((تفسیر آیه 259 سوره بقره )) رجوع شود. 


https://alyshalazusky.wordpress.com
جمعه 20 مرداد 1396 07:47 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my
followers! Fantastic blog and outstanding design.
How do you get Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 01:39 ق.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
What do eccentric heel drops do?
جمعه 6 مرداد 1396 10:59 ب.ظ
Article writing is also a excitement, if you be acquainted with
after that you can write otherwise it is complex to write.
How can I increase my height after 18?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
This is a good tip especially to those fresh to the
blogosphere. Brief but very accurate info… Many
thanks for sharing this one. A must read article!
magenrightmire.blog.fc2.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 10:48 ق.ظ
I visit day-to-day a few web pages and blogs
to read posts, however this weblog presents quality based articles.
drucillastarrick.weebly.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 12:28 ب.ظ
I am now not positive where you're getting your info, however great topic.
I must spend a while learning much more or working out more.

Thank you for magnificent information I used to be searching for this info for my mission.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:49 ب.ظ
Hey very nice blog!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 04:44 ب.ظ
It's going to be ending of mine day, but before finish I
am reading this wonderful article to increase my experience.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:57 ق.ظ
What i don't understood is in truth how you're now
not actually much more neatly-favored than you might be now.
You are so intelligent. You recognize thus considerably in terms of this topic, made me
in my view imagine it from a lot of various angles.
Its like women and men don't seem to be interested unless it's one thing to
do with Girl gaga! Your individual stuffs
nice. At all times deal with it up!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:44 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any responses would be greatly appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها