تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - گریستن در فراق امام عصر
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

گریستن در فراق امام عصر

جمعه 3 مهر 1388

 و امّا آنچه بر فضیلت گریستن در فراق آن حضرت‏علیه السلام و به خاطر محنت‏هایى كه بر آن جناب وارد مى‏گردد و به طور خاصّ دلالت مى‏كند، روایاتى است از جمله در كافى و غیبت نعمانى ...

 و امّا آنچه بر فضیلت گریستن در فراق آن حضرت‏علیه السلام و به خاطر محنت‏هایى كه بر آن جناب وارد مى‏گردد و به طور خاصّ دلالت مى‏كند، روایاتى است از جمله در كافى و غیبت نعمانى .(1)
و كمال الدین از مفضل، از امام صادق‏علیه السلام آمده است. عبارت حدیث در كافى چنین است: مفضّل بن عمر گفت: شنیدم حضرت ابوعبد اللَّه امام صادق‏علیه السلام مى‏فرمود: مبادا دم برآورید، همانا به خدا سوگند! امامتان سالیانى از روزگار غایب خواهد ماند و شما در امتحان سخت واقع مى‏شوید، تا آن‏جا كه درباره او سخنان مختلف گفته مى‏شود: مرده، كشته شده، هلاگ گردیده، به كدام درّه رفته؟! و هر آینه دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد بود و در امواج حوادث واژگون خواهید شد، همچنان‏كه كشتى‏ها در امواج دریا واژگون مى‏شوند، پس نجات نخواهد یافت مگر كسى كه خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش ثبت گردیده و به روحى از سوى خویش تأییدش فرموده باشد، دوازده پرچم اشتباه‏انگیز افراشته خواهد شد، كه دانسته نمى‏شود كدام به كدام است.
راوى گوید: پس گریه كردم و گفتم: پس چه باید كرد؟ آن حضرت به خورشید كه به ایوان تابیده بود، نگاهى افكند و فرمود: اى اباعبد اللَّه! این آفتاب را مى‏بینى؟! گفتم: آرى. فرمود: به خدا سوگند! امر ما از آفتاب روشن‏تر است. (2)
و در كتاب غیبت نعمانى از مفضّل روایت آمده كه گفت: شنیدم شیخ - یعنى حضرت ابى‏عبد اللَّه امام صادق‏علیه السلام - مى‏فرمود: مبادا تغییر یابید دم برآورید همانا به خدا سوگند! امام شما مدّتى از روزگارتان غایب خواهد گشت و یادش خاموش خواهد ماند، تا این‏كه گفته مى‏شود: مرده، هلاك شده، به كدام درّه رفته؟! و البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد شد... . (3)
و در كمال الدین به سند خود از مفضّل از حضرت ابى عبد اللَّه امام صادق‏علیه السلام آورده كه گوید: شنیدم آن حضرت‏علیه السلام مى‏فرمود: مبادا دم بزنید، همانا به خدا سوگند! امام شما سالیانى از دورانتان غایب خواهد ماند و آزمایش خواهید شد، تا جایى كه گفته مى‏شود: مرده، یا هلاك گردیده، به كدام وادى رهسپار شده؟! و به درستى كه دیدگان مؤمنین بر او اشكبار خواهد گشت و در امواج فتنه‏ها واژگون خواهید شد، همان‏طور كه كشتى‏ها در امواج دریا واژگون مى‏گردند. و نجات نمى‏یابد مگر كسى كه خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش نوشته و با روحى از جانب خویش تأییدش فرموده باشد... . (4)
و شیخ طوسى در كتاب غیبت به سند خود، از مفضّل آورده كه گفت: شنیدم حضرت ابى عبد اللَّه امام صادق‏علیه السلام مى‏فرمود: مبادا دم برآورید، همانا به خدا سوگند! امام شما سال‏هایى از دورانتان را غایب خواهد ماند و یاد او خاموش مى‏گردد، تا آن‏جا كه گفته مى‏شود: مرده، كشته شده، (هلاك گشته) به كدام وادى رفته؟! البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد گشت و واژگون خواهید شد، همچنان‏كه كشتى‏ها بر اثر امواج دریا واژگون مى‏گردند، پس نجات نخواهد یافت مگر كسى كه خداوند پیمان از او گرفته و ایمان در دلش ثبت نموده و به روحى از سوى خود تأییدش فرموده است... . (5)
مى‏گویم: بنگرید و تأمل كنید كه چگونه امام‏علیه السلام گریستن بر فراق مولایمان را نشانه ایمان قرار داده و بر چیزى كه وجدان آن را انكار نمى‏دارد، بلكه درست گواه بر آن است، دلالت فرموده است، زیرا كه گریه كردن بر آن حضرت، دلیل معرفت و نشانه محبّت قلبى مى‏باشد كه بخشى از ایمان، بلكه نزد اهل یقین حقیقت آن است.
معرفت و محبت، صاحب ایمان را بر گریستن در فراق مولایمان صاحب الزمان‏علیه السلام و محنت‏ها و اندوه‏هایى كه بر آن جناب وارد مى‏شود، برمى‏انگیزاند و چه خوش گفته‏اند به زبان عربى:
قَلْبِی إِلَیْكَ مِنَ الأَشْواقِ مُحْتَرِقٌ
وَدَمْعُ عَیْنِی مِنَ الآماقِ مُنْدَفِقٌ
اَلشَّوْقُ یُحْرِقُنِی وَالدَّمْعُ یُغْرِقُنِی
فَهَلْ رَأَیْتَ غَرِیقاً وَهُوَ مُحْتَرِقٌ؟
ترجمه به نظم آوردم
: دل ز شوق دیدنت سوزد چو عود
از فراقت دیده گرید همچو رود
غرقه در سیلاب اشك و دل كباب
كس غریقى شعله‏ور كى دیده بود؟
آتش عشق تو چون در سر فتاد
تاب از دل؛ خواب از چشمم ربود
و در فارسى گفته‏اند: گواه عاشق صادق در آستین باشد. و از همین روى مى‏بینید محبّ صادق و دوست واقعى هر قدر معرفت و محبتش نسبت به محبوب فزون‏تر باشد، گریه‏اش نیز بیشتر و فزون‏تر و پیوسته‏تر است
. و رئیس محدّثین شیخ صدوق‏رحمه الله در كتاب كمال الدین (6) به سند خود، از سدیر صیرفى روایت كرده كه گفت: من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و ابان بن تغلب بر مولایمان حضرت ابى عبد اللَّه صادق‏علیه السلام وارد شدیم، كه دیدیم آن حضرت بر روى خاك نشسته و جُبّه خیبرى طوق‏دار بى‏یقه‏اى كه آستین‏هایش كوتاه بود، پوشیده مصیبت دیدگان در آن زمان، چنین جامه‏اى مى‏پوشیدند و همچون كسى كه فرزند از دست داده و جگرش سوخته باشد، مى‏گرید.
حزن و اندوه چهره‏اش را فرا گرفته و رنگش را تغییر داده و اشك چشمش را پر كرده بود، مى‏فرمود: اى سرور من! دورى تو، خواب از چشمم برده و زمین را بر من تنگ نموده و راحتى از دلم ربوده است.
سرورم! غیبت تو، مصیبتم را به اندوه‏هاى ابدى پیوسته و یكى بعد از دیگرى را از ما مى‏رباید، كه جمعیت و افراد را به سوى فنا مى‏كشاند و از جهت مصیبت‏هاى گذشته و بلیّات پیشین، اشكى از چشمم جارى نشود و ناله‏اى از سینه‏ام سر نكشد، مگر این‏كه در برابر چشمم محنت‏هایى مجسم مى‏گردد، كه از آن‏ها بزرگ‏تر و هولناك‏تر و سخت‏تر است و حوادثى كه با خشم تو درهم آمیخته و وارداتش با سخط تو عجین گشته است
. سدیر گوید: از آن مصیبت سخت و پدیده بسیار بزرگ، عقل‏هایمان پرید و دل‏هایمان چاك چاك گردید و چنین پنداشتیم كه آن حالت، نشانه واقعه كوبنده و یا مصیبتى از مصایب زمان است، كه بر آن جناب روى آورده است. عرض كردیم: خداوند دیدگانت را نگریاند، اى زاده بهترین مردم! از كدامین پیش‏آمد اشكت روان و گریه‏ات همچون باران است؟! و چه حالتى سبب شده كه چنین در ماتم و سوگ بنشینید؟
امام صادق‏علیه السلام آهى بركشید كه بر اثر آن درونش برآمد و پریشانى‏اش بیشتر شد و فرمود: واى بر شما! صبح امروز من در كتاب جفر نگریستم و آن كتابى است مشتمل بر علم مرگ‏ها و بلاها و مصیبت‏ها و علم آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت، كه خداوند آن را به محمد و امامان پس از اوعلیهم السلام اختصاص داده است.
در این كتاب ولادت و غیبت و به درازا كشیدن و طول عمر غایب قائم مان و گرفتارى مؤمنین در آن زمان و شك و تردیدهایى كه بر اثر طولانى شدن غیبت او برایشان پدید مى‏آید و بیشترشان از دین برمى‏گردند و رشته اسلام را كه خداوند - جلّ ذكره - مى‏فرماید: وَكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمْناهُ طآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ؛(7) و رشته عمل هر انسان را دور گردنش قرار دادیم، یعنى: ولایت را از گردن بیرون مى‏افكنند، تأمّل نمودم، لذا رقّت كردم و اندوه‏ها بر من مستولى گشت. عرض كردیم: اى زاده رسول خدا! با سهیم كردن ما در شناختن قسمتى از آنچه درباره آن مى‏دانید، مشرّف و گرامیمان بدارید.
فرمود: خداوند - تبارك و تعالى - سه جریانى كه در مورد سه تن از رسولان روى داده است، در مورد قائم ما پیش خواهد آورد؛ ولادت او را بسان ولادت موسى و غیبتش را همچون غیبت عیسى و به درازا كشیدنش را همانند به درازا كشیدن جریان نوح تقدیر فرموده و پس از آن، عمر بنده صالح - یعنى خضرعلیه السلام - را نشانه و دلیلى بر طول عمر او قرار داده است. عرضه داشتیم: اى زاده رسول خدا! از حقایق این معانى براى ما پرده بردارید.
فرمود: امّا ولادت موسى‏علیه السلام؛ چنین بود كه چون فرعون مطلع گشت كه برافتادن حكومتش بر دست اوست، دستور داد كاهنان نزدش حاضر شوند و آنان فرعون را به نژاد او راهنمایى كردند و از بنى اسراییل است و پیوسته فرعون زیردستان خود را دستور مى‏داد شكم زنان باردار از بنى اسراییل را پاره كنند، تا آن‏جا كه در تعقیب او، بیست و چند هزار نوزاد را به قتل رسانید، ولى نتوانست به كشتن موسى دست یابد، چون خداى - تبارك و تعالى - او را حفظ كرد.
همین‏طور بنى امیه و بنى عباس چون مطلع شدند كه از بین رفتن حكومت آن‏ها و نابودى امرا و ستمكاران بر دست قائم از ما خواهد بود، با ما به دشمنى پرداختند و شمشیرهاى خود را در جهت كشتن آل رسول‏علیهم السلام و برافكندن نسل او به كار گرفتند، به طمع این‏كه به كشتن قائم‏علیه السلام دست یابند، ولى خداى - عزّوجلّ - ابا دارد كه امر خویش را در دسترس یكى از ستمگران بگذارد تا این‏كه نور خود را به كمال رساند، هرچند كه مشركین را ناخوش آید.
و امّا غیبت عیسى‏علیه السلام؛ البته یهود و نصارى متّفق شدند كه او كشته شده است و خداوند - جلّ ذكره - با فرموده خویش كه: وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ؛ (8) و او را نكشتند و به دار نزدند، ولى مطلب بر آنان مُشتبه شد. آن‏ها را تكذیب فرمود.
غیبت قائم نیز همین‏طور است كه امّت به خاطر طولانى شدنش، آن را انكار خواهد كرد، پس بعضى از روى ناآگاهى خواهند گفت: هنوز متولد نشده. و گروهى خواهند گفت: او متولد شده و از دنیا رفته. و گوینده‏اى كه كافر شود، به این‏كه مدّعى گردد: امام یازدهم عقیم بوده. و دیگرى از دین بیرون رفته، كه سیزده تن و بیشتر را امام خواهد شمرد.
و قایل دیگرى خداى - عزّوجلّ - را معصیت كند، كه بگوید: روح قائم‏علیه السلام در كالبد دیگرى سخن مى‏گوید... . و امّا دیركرد نوح‏علیه السلام این است كه: چون فرود آمدن عذاب از سوى آسمان را براى قومش درخواست كرد، خداوند - تبارك و تعالى - جبرئیل روح الامین را با هفت هسته خرما فرو فرستاد، پس جبرئیل گفت: اى پیغمبر خدا! خداوند - تبارك و تعالى - به تو مى‏فرماید: اینان مخلوق و بندگان من هستند و من ایشان را با صاعقه‏اى از صاعقه‏هایم نابود نمى‏سازم، مگر بعد از آن‏كه دعوت آنان تأكید شود و به حجّت ملزم گردند، بنابراین باز هم تلاشت را در دعوت كردن قوم خود تكرار كن، كه من بر این كار، تو را پاداش خواهم داد، پس این هسته‏ها را در زمین غرس بنماى كه در روییدن و رشد و به حاصل رسیدن آن‏ها، هنگامى كه ثمر دهند، براى تو گشایش خلاص خواهد بود و به این مطلب پیروان مؤمنت را مژده بده.
هنگامى كه بعد از مدّتى طولانى درخت‏ها رویید و تنومند شد و ساق‏هاى آن‏ها قوّت یافت و شاخه‏هاى فراوان از آن‏ها برآمد و خرماها زرد و سرخ شد، نوح‏علیه السلام از خداوند - سبحانه و تعالى - درخواست كرد كه وعده‏اش را عملى سازد، پس خداوند - تبارك و تعالى - به او امر فرمود كه از هسته‏هاى آن درخت‏ها برگیرد و غرس نماید و صبر و تلاش را از سر گیرد و دلیل حجّت را بر آنان مؤكّد سازد، نوح‏علیه السلام این فرمان را به گروه‏هایى كه به وى ایمان آورده بودند، خبر داد، پس سیصد تن از آنان از دین برگشتند و مرتدّ شدند و گفتند: اگر آنچه نوح ادّعا مى‏كند راست بود، در وعده پروردگارش تخلّفى پیش نمى‏آمد.
سپس خداوند - تبارك و تعالى - هر بار دستور مى‏داد كه هسته‏ها را دوباره بكارد، تا هفت نوبت. و هر بار گروهى از مؤمنین از وى روى بر مى‏تافتند، تا این‏كه هفتاد و اندى با او ماندند، پس خداوند - تبارك و تعالى - در آن هنگام به او وحى فرستاد و فرمود: اى نوح! اكنون صبح روشن پرده از روى شام تاریك برگرفت، كه حقّ محض و خالص عیان گشت و ایمان از ناخالصى جدا شد، به این‏كه هر كس طینتش پلید بود، مرتدّ گردید، اگر من كافران را هلاك مى‏كردم و كسانى كه به تو ایمان آورده بودند و به تدریج مرتدّ شدند را باقى مى‏گذاشتم، وعده پیشینم را درباره مؤمنانى كه خالصانه توحید را پذیرفته و به رشته نبوت تو چنگ زده‏اند، به راستى انجام نداده بودم، به این‏كه آنان را در زمین جانشین سازم و دینشان را برایشان تسلّط دهم و ترسشان را به امنیت بدل كنم، تا عبادت برایم به سبب بیرون رفتن شك از دل‏هاى آنان خالص شود و چطور ممكن است جانشینى و تسلّط و جایگزین شدن امنیت به جاى ترس از ناحیه من انجام گردد، با این‏كه مى‏دانستم كسانى كه مرتدّ شدند، یقینشان ضعیف و سرشتشان پلید و باطنشان بد است، كه این‏ها آثار نفاق و پیدایش گمراهى است.
و اگر آن‏ها حكومتى را كه هنگام استخلاف به مؤمنین داده شد، وقتى دشمنانشان را هلاك كردم، احساس مى‏نمودند و بوى آن به مشامشان مى‏رسید، به آن سخت مى‏آویختند و نفاق باطنى آن‏ها شدیدتر و رشته‏هاى گمراهى در ریاست‏خواهى و انحصار امر و نهى به خود با آنان جنگ مى‏كردند.
و چگونه مى‏شود تسلّط و اقتدار دین و رواج امر مؤمنین فراهم آید، با این‏كه فتنه‏ها برانگیخته و جنگ‏ها برپا باشد؟! نه چنین چیزى نمى‏شد و كشتى را با نظارت و وحى ما بساز.(9)
امام صادق‏علیه السلام فرمود: و همین‏طور قائم‏علیه السلام كه دوران غیبتش امتداد مى‏یابد، تا این‏كه حق به‏طور یك‏دست آشكار گردد و ایمان از ناصافى به درآید و خالص شود، به این‏كه هركس سرشتش پلید است، از شیعیانى كه بیم آن مى‏رود كه هرگاه احساس كنند در زمان حضرت قائم‏علیه السلام جانشینى و تسلّط و امنیت خواهد بود، نفاق مى‏ورزند، چنین افرادى مرتدّ شوند.
مفضّل عرضه داشت: یابن رسول اللَّه! این ناصبیان چنین پندارند كه این آیه (10) درباره ابوبكر و عمر و عثمان و على‏علیه السلام نازل شده؟! امام صادق‏علیه السلام فرمود: خداوند دل‏هاى ناصبیان را هدایت نكند، كى آن دینى كه خدا و رسول او پسندیده‏اند، تسلّط یافت، به این‏كه تردید از سینه‏هایشان رخت بربسته باشد؟! یا در دوران على‏علیه السلام نیز، با وجود مرتدّ شدن مسلمانان و فتنه‏هایى كه در آن دوران برمى‏خاست و جنگ‏هایى كه میان آن‏ها با كافران شعله مى‏گرفت.
سپس امام صادق‏علیه السلام این آیه را تلاوت كرد: حَتّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جآةَهُمْ نَصْرُنا؛ (11) تا آن هنگام كه رسولان مأیوس گشتند و گمان بردند كه تكذیب شده‏اند، یارى ما آنان را فرا رسید.
و امّا بنده صالح خضرعلیه السلام را خداوند - تبارك و تعالى - عمر طولانى عنایت فرمود، نه از جهت نبوّتى كه برایش تقدیر كرده باشد، یا كتابى كه بر او فرستد، یا شریعتى برایش قرار دهد، كه آیین پیغمبران پیشین را با آن نسخ نماید، یا امامتى كه بندگانش را به پیروى از آن ملزم سازد و یا طاعتى برایش واجب فرماید، بلكه خداى تعالى چون در علمش گذشته بود، كه عمر قائم‏علیه السلام در دوران غیبتش طولانى باشد، تا آن‏جا كه بندگان او باور نكنند و آن عمر طولانى را انكار نمایند، خداوند عمر بنده صالح خضر را بدون سبب طولانى ساخت، مگر به علّت استدلال به وسیله آن، بر عمر قائم‏علیه السلام و تا این‏كه دلیل و برهان معاندین را قطع نماید، كه مردم را بر خداوند حجتى نباشد. (12)
و ما تمام این حدیث را آوردیم، چون مشتمل بر فایده‏هاى بسیار و نكته‏هاى گرانبار بود، كه باید در آن دقت شود

 

 1- غیبت نعمانى: 77.
2- اصول كافى، 336/1 باب غیبت
. 3- غیبت نعمانى، 77 باب مدح زمان غیبت
. 4- كمال‏الدین، 347/2 باب 33 ح 35
. 5- غیبت، 204.
6- كمال‏الدین، 352/2 باب 33 ح 50.
7- سوره إسراء، آیه 13.
8- سوره نساء، آیه 157.
9- سوره هود، آیه37
. 10- منظور آیه شریفه: وَعَدَ اللَّه الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَرْضِ كَما اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ . سوره نور، آیه 55.
11- سوره یوسف، آیه 110.
12- بحارالانوار، 219/51، ح 9.


How much does it cost for leg lengthening?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:07 ق.ظ
Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your page.

Im really impressed by your blog.
Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and in my view suggest to my
friends. I'm sure they'll be benefited from this site.
Do you get taller when you stretch?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:29 ق.ظ
I for all time emailed this webpage post page to all my friends,
for the reason that if like to read it then my contacts
will too.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 14 مرداد 1396 01:48 ب.ظ
My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
This post actually made my day. You can not imagine simply how much
time I had spent for this info! Thanks!
tamibraim.weebly.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:16 ب.ظ
You've made some really good points there. I checked on the net to find out more about the issue and found
most individuals will go along with your views on this web site.
https://samathagursky.wordpress.com/
جمعه 6 مرداد 1396 06:55 ب.ظ
What's up to every , because I am genuinely eager of reading this webpage's
post to be updated regularly. It contains fastidious material.
What makes you grow taller during puberty?
جمعه 6 مرداد 1396 06:30 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.

Do you have any solutions to protect against
hackers?
What do you do for a sore Achilles tendon?
جمعه 6 مرداد 1396 07:19 ق.ظ
Pretty portion of content. I just stumbled upon your
website and in accession capital to assert that
I acquire in fact loved account your blog posts.
Any way I will be subscribing in your feeds or even I achievement you
get admission to constantly quickly.
http://bridgettkleinknecht.blog.fc2.com/
جمعه 30 تیر 1396 04:36 ق.ظ
I got this web page from my buddy who informed me
concerning this web site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content here.
http://scintillatingha77.snack.ws
یکشنبه 11 تیر 1396 08:13 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and
I look forward to your new updates.
ali-bigdeli110.mihanblog.com
شنبه 10 تیر 1396 04:55 ق.ظ
Hello to all, the contents present at this site are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.
foot pain diagram
سه شنبه 6 تیر 1396 07:48 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after?

Take care!
http://ArletteBlasl.bravesites.com/entries/general/Contracted-Toe-Tendon-Pain
جمعه 26 خرداد 1396 11:53 ب.ظ
Howdy! I simply would like to offer you a big thumbs
up for your excellent info you have here on this post.
I will be coming back to your web site for more soon.
gloriousglut7016.jimdo.com
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:35 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about
this, like you wrote the book in it or something. I think that you
can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic
blog. A great read. I'll definitely be back.
capriciouswarlo17.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 10:57 ب.ظ
Attractive component of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your weblog
posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I
fulfillment you get right of entry to persistently fast.
ettamaurer.hatenablog.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 09:48 ب.ظ
Excellent post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!
Christel
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:00 ق.ظ
Link exchange is nothing else however it is just placing the
other person's website link on your page at appropriate place and other person will
also do same in favor of you.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:50 ب.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:28 ق.ظ
There is definately a great deal to know
about this topic. I love all the points you've made.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:19 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it
improve over time.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 09:58 ب.ظ
Wonderful, what a weblog it is! This webpage provides valuable data to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها