تبلیغات
منتظران مهدی(عج) - فضیلت ماه مبارك رمضان
منتظران مهدی(عج)

بیایید منتظر واقعی باشیم نه لفظی

فضیلت ماه مبارك رمضان

شنبه 31 مرداد 1388

شیخ صدوق به سند معتبره روایت كرده از حضرت امام رضا (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود از حضرت امیرالمؤ منین (علیه و على اولاده السلام) كه فرمود : خطبه اى خواند براى ما روزى حضرت رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله) پس فرمود : اَیُّها النّاس بدرستى كه رو كرده است به سوى شما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش. ماهى است كه نزد خدا بهترین ماه ها است و روزهایش بهترین روزها است و شب هایش بهترین شب ها است و ساعت هایش بهترین ساعتها است و آن ماهی است كه خوانده اند شما را در آن بسوى ضیافت خدا و گردیده اید در آن از اهل كرامت خدا . نَفَسهاى شما در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهاى شما در آن مقبول است و دعاهاى شما در آن مستجاب است . پس سؤ ال كنید از پروردگار خود به نیّت هاى درست و دل هاى پاكیزه از گناهان و صفات ذمیمه كه توفیق دهد شما را براى روزه داشتن آن و تلاوت كردن قرآن در آن ...

شیخ صدوق به سند معتبره روایت كرده از حضرت امام رضا (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود از حضرت امیرالمؤ منین (علیه و على اولاده السلام) كه فرمود : خطبه اى خواند براى ما روزى حضرت رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله) پس فرمود : اَیُّها النّاس بدرستى كه رو كرده است به سوى شما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش. ماهى است كه نزد خدا بهترین ماه ها است و روزهایش بهترین روزها است و شب هایش بهترین شب ها است و ساعت هایش بهترین ساعتها است و آن ماهی است كه خوانده اند شما را در آن بسوى ضیافت خدا و گردیده اید در آن از اهل كرامت خدا . نَفَسهاى شما در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهاى شما در آن مقبول است و دعاهاى شما در آن مستجاب است . پس سؤ ال كنید از پروردگار خود به نیّت هاى درست و دل هاى پاكیزه از گناهان و صفات ذمیمه كه توفیق دهد شما را براى روزه داشتن آن و تلاوت كردن قرآن در آن .

به درستى كه شقى و بد عاقبت كسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در این ماه عظیم و یاد كنید به گرسنگى و تشنگى شما در این ماه تشنگى و گرسنگى روز قیامت را و تَصدّق كنید بر فقیران و مسكینان خود و تعظیم نمائید پیران خود را و رحم كنید كودكان خود را و نوازش نمائید خویشان خود را و نگاه دارید زبان هاى خود را از آنچه نباید گفت و بپوشید دیدهاى خود را از آنچه حلال نیست شما را در نظر كردن به سوى آن و بازدارید گوش هاى خود را از آنچه حلال نیست شما را شنیدن آن و مهربانى كنید با یتیمان مردم تا مهربانى كنند بعد از شما با یتیمان شما و بازگشت كنید به سوى خدا از گناهان خود و بلند كنید دست هاى خود را به دعا در اوقات نمازهاى خود ، زیرا كه وقت نمازها بهترین ساعت ها است که نظر مى كند حق تعالى در این اوقات به رحمت به سوى بندگان خود و جواب مى گوید ایشان را هرگاه او را مناجات كند و لبّیك مى گوید ایشان را هرگاه او را ندا كنند و مستجاب مى گرداند هرگاه او را بخوانند اى گروه مردمان . به درستى كه جان هاى شما در گروِ  كرده هاى شما است ، پس از گرو به در آورید به طلب آمرزش از خدا و پشت هاى شما گرانبار است از گناهان شما ، پس سبك گردانید آنها را به طول دادن سجده ها و بدانید كه حق تعالى سوگند یاد كرده است به عزّت و جلال خود كه عذاب نكند نمازگذارندگان و سجده كنندگان در این ماه را و نترساند ایشان را به آتش جهنم در روز قیامت .

ایُّها النّاس هر كه از شما افطار دهد روزه دار مؤمنى را در این ماه از براى او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته . پس ‍ بعضى از اصحاب گفتند : یا رسول الله همه ما قدرت بر آن نداریم .  حضرت فرمود : بپرهیزید از آتش جهنم به افطار فرمودن روزه داران اگرچه به نصف دانه خرما باشد و اگر چه به یك شربت آبى باشد ؛ به درستى كه خدا این ثواب را مى دهد كسى را كه چنین كند اگر قادر بر زیاده از این نباشد .

اَیُّها النّاسُ هر كه خُلْق خود را در این ماه نیكو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزى كه قدم ها بر آن لغزد و هر كه سبك گرداند در این ماه خدمت غلام و كنیز خود را ، خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر كه در این ماه شرّ خود را از مردم باز دارد ، حق تعالى غضب خود را در قیامت از او باز دارد و هر كه در این ماه یتیم بى پدرى را ، گرامى دارد خدا او را در قیامت گرامى دارد و هر كه در این ماه صله و احسان كند با خویشان خود خدا وَصل كند او را به رحمت خود در قیامت و هر كه در این ماه قطع احسان از خویشان خود بكند ، خدا در قیامت قطع رحمت از او كند و هر كه نماز سنّتى در این ماه بكند خدا براى او برات بیزارى از آتش جهنم بنویسد و هر كه در این ماه نماز واجبى را ادا كند خدا عطا كند به او ثواب هفتاد نماز واجب كه در ماه هاى دیگر كرده شود و هر كه در این ماه بسیار بر من صلوات فرستد خدا سنگین گرداند ترازوى عمل او را در روزى كه ترازوهاى اعمال سبك باشد و كسى كه یك آیه از قرآن در این ماه بخواند ثواب كسى دارد كه در ماه هاى دیگر ختم قرآن كرده باشد .

اَیُّها النّاسُ بدرستى كه درهاى بهشت در این ماه گشاده است پس سؤ ال كنید از پروردگار كه آن را به روى شما نبندد ؛ و درهاى جهنّم در این ماه بسته است . پس سؤ ال كنید از پروردگار تبارك و تعالى به تلاوت كردن قرآن مجید در شب ها و روزهاى این ماه و به ایستادن به نماز و جِدّ و جَهد كردن در عبادت و بجا آوردن نمازها در اوقات فضیلت و كثرت استغفار و دعا .

فَعَنِ الصّادِقِ علیه السلام : اَنَّهُ مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فى شَهْرِ

امام صادق علیه السلام فرمود: هر كه در ماه رمضان آمرزیده نشود

رَمَضانَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ اِلى قابِلٍ اِلاّ اَنْ یَشْهَدَ عَرَفَةَ

تا سال آینده آمرزیده نشود مگر آنكه در عرفات حاضر شود

و نگاه دارد خود را از چیزهایى که خدا حرام كرده است و از افطار كردن بر چیزهاى حرام و رفتار كن به نحوى كه مولاى ما حضرت صادق (علیه السلام) وصیّت نموده و فرموده هرگاه روزه دارى ، مى باید كه روزه داری گوش و چشم و مو و پوست و جمیع اعضاى تو ، یعنى از محرّمات بلكه از مكروهات و فرمود باید كه روزِ روزه داری تو مانند روزِ افطار تو نباشد و نیز فرموده كه روزه نه همین ترک از خوردن و آشامیدن است ؛ بلكه باید در روز روزه نگاه دارید زبان خود را از دروغ و بپوشانید دیده هاى خود را از حرام و با یكدیگر نزاع مكنید و حَسَد مبرید و غیبت مكنید و مجادله مكنید و سوگند دروغ مخورید بلكه سوگند راست نیز و دشنام مدهید و فحش مگوئید و ستم مكنید و بى خردى مكنید و دلتنگ مشوید و غافل مشوید از یاد خدا و از نماز و خاموش باشید از آنچه نباید گفت و صبر كنید و راستگو باشید و دورى كنید از اهل شرّ و اجتناب كنید از گفتار بد و دروغ و افتراء و خصومت كردن با مردم و گمان بد بردن و غیبت كردن و سخن چینى كردن و خود را مُشْرِف به آخرت دانید و منتظر فَرَج و ظُهور قائم آل محمّد (علیه السلام) باشید و آرزومند ثوابهاى آخرت باشید و توشه اعمال صالحه براى سفر آخرت بردارید .

بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شكستگى و مذلّت مانند بنده اى كه از آقاى خود ترسد و ترسان باشید از عذاب خدا و امیدوار باشید رحمت او را و باید پاك باشد اى روزه دار دل تو از عیبها و باطن تو از حیله ها و مكرها و پاكیزه باشد بدن تو از كثافتها و بیزارى بجوى به سوى خدا از آنچه غیر اوست و در روزه ولایت خود را خالص گردانى از براى او و خاموش باشى از آنچه حق تعالى نهى كرده است تو را از آن در آشكارا و پنهان و بترسى از خداوند قهار آنچه سزاوار ترسیدن او است در پنهان و آشكار و ببخشى روح و بدن خود را به خداى عزّوجلّ در ایّام روزه خود و فارغ گردانى دل خود را از براى محبّت او و یاد او و بدن خود را به كارفرمائى در آنچه خدا تو را امر كرده است به آن و خوانده است به سوى آن اگر همه اینها را به عمل آورى آنچه سزاوار روزه داشتن است به عمل آورده اى و فرموده خدا را اطاعت كرده اى و آنچه كم كنى از آنها كه بیان كردم از براى تو به قدر آن از روزه تو كم مى شود از فضل آن و ثواب آن .

به درستى كه پدرم گفت : رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله) شنید كه زنى در روز روزه اى جاریه خود را دشنام داد . حضرت طعامى طلبید . آن زن را گفت بخور زن . زن گفت من روزه ام . فرمود : چگونه روزه اى كه جاریه خود را دشنام دادى . روزه فقط همین نخوردن و نیاشامیدن تنها نیست . به درستى كه حق تعالى روزه را حجابى گردانیده است از سایر امور قبیحه . از كردار بد و گفتار بد . چه بسیار كمند روزه داران و چه بسیارند گرسنگى كشندگان و حضرت امیرالمؤ منین (علیه السلام) فرمود كه چه بسیار روزه دارى كه بهره اى نیست او را از روزه به غیر از تشنگى و گرسنگى و چه بسیار عبادت كننده اى كه نیست او را بهره اى از عبادت به غیر تَعَب . اى خوشا خواب زیركان كه بهتر از بیدارى و عبادت احمقان است و خوشا افطار كردن زیركان كه بهتر از روزه داشتن بى خردان است .

و روایت شده از جابربن یزید از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) كه حضرت رسول (صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ آله) به جابر بن عبدالله فرمود : اى جابر این ماه رمضان است ، هر كه روزه بدارد روز آن را و بایستد به عبادت پاره اى از شبش را و باز دارد از حرام شكم و فَرْج خود را و نگاه دارد زبان خود را ، بیرون رود از گناهان خود مثل بیرون رفتن او از ماه . جابر گفت یا رسول اللّه چه نیكو است این حدیث كه فرمودى ،  فرمود : اى جابر  چقدر سخت است این شرطهایى كه نمودم و بالجمله اعمال این ماه شریف در دو مطلب و یك خاتمه ذكر مى شود


http://cravencoffin127.unblog.fr/2016/02/23/shoe-lifts-the-chiropodists-treatment-for-leg-length-discrepancy
جمعه 20 مرداد 1396 11:25 ب.ظ
Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design.
Excellent choice of colors!
What do you do for Achilles tendonitis?
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:55 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on فضیلت. Regards
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 9 مرداد 1396 04:03 ب.ظ
Hello there! I could have sworn I've been to this web site before but after going through many of the posts I
realized it's new to me. Anyhow, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 12:59 ق.ظ
Magnificent items from you, man. I've be aware your stuff previous to and you're just too wonderful.
I actually like what you've received right here, really
like what you're stating and the best way wherein you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to stay it sensible.
I can not wait to read far more from you. This is
really a terrific website.
How do you strengthen your Achilles tendon?
جمعه 6 مرداد 1396 06:04 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and everything.

But think of if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its field.
Amazing blog!
How do you get taller?
جمعه 6 مرداد 1396 09:21 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the head.
The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about.
I am very happy that I found this during my
search for something concerning this.
mightygala6627.jimdo.com
شنبه 31 تیر 1396 10:46 ق.ظ
If some one wishes expert view regarding blogging and site-building then i
propose him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the nice job.
plaza.rakuten.co.jp
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 06:27 ق.ظ
hello!,I like your writing so a lot! percentage we keep in touch more about your post
on AOL? I require a specialist in this space to solve
my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.
manicure
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 03:19 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post
seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure
if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design and style look great though! Hope you get the issue
solved soon. Many thanks
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:13 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into
starting my own blog and was curious what all is required to
get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:46 ق.ظ
I have read so many content concerning the blogger lovers however this post is actually a pleasant paragraph, keep it up.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:50 ق.ظ
Hi to every body, it's my first go to see of this website; this website contains amazing and really excellent
information designed for visitors.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 11:26 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend
your website, how could i subscribe for a blog site?
The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
bright clear concept
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 07:55 ق.ظ
I like it whenever people get together and share thoughts.
Great site, keep it up!
سیستم تبادل بنر رایگان P30-Star.Co.Cc
شنبه 31 مرداد 1388 11:16 ق.ظ
سیستم کاملا رایگان تبادل بنر پی سی-استار :
امروزه یکی از بهترین روش های افزایش آمار بازدید کنندگان یک وب سایت یا وبلاگ سیستم تبادل بنر و تبادل لینک می باشد، این وب سایت با ارائه این سیستم به صورت کاملا رایگان به شما این امکان را می دهد که وب سایت یا وبلاگ خود را در وب سایت های دیگر بدون پرداخت هزینه تبلیغ کنید.

ویژگی های این سیستم:

- کاملا رایگان برای تمام وبمسترها

- طراحی بنر برای شما که بنر ندارید

- نمایش تعداد کلیک بنرها

- امکان قرار دادن بنر با سایز استاندارد 468x60

- امکان قرار دادن بنر خاص برای تک تک صفحات وب سایت خود

- داشتن آپلود سنتر برای آپلود بنرهای شما

برای عضویت کاملا رایگان به این آدرس مراجعه کنید:
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
نظرسنجی
  به نظر شما ولی عصر از کدام گزینه های زیر بیشتر راضی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها